Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Forma przyznania świadczenia

Czcionka:

1. STYPENDIUM SZKOLNE

  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
  • stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
  • stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe,
  • stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Wypłata stypendium nastąpi w postaci refundacji poniesionych kosztów związanych z celami edukacyjnymi, po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury, rachunku dokumentującego poniesiony wydatek.

 

2. ZASIŁEK SZKOLNY

 

  • Zasiłek szkolny wypłacany jest w formie świadczenia pieniężnego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny