Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Niezbędne dokumenty

Czcionka:

Chcąc otrzymać dodatek mieszkaniowy należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy:

- wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- wypełnioną deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np.: wypis z księgi wieczystej lub/i akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego itp.)
- kserokopia dowodu osobistego

- dokumenty potwierdzające wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu w miesiącu, w którym składany jest wniosek np.: opłacany czynsz, woda, śmieci, ścieki
- rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (wyłącznie do wyliczenia ryczałtu)
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku np.:

  • wypełniony przez zakład pracy druk zaświadczenia o dochodach
  • emerytura, renta: decyzja przyznająca bądź zaświadczenie z ZUS
  • alimenty: wyrok sądu, odcinki potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w okresie objętym deklaracją  o dochodach lub oświadczenie o wysokości uzyskiwanego świadczenia
  • dodatki pielęgnacyjne: decyzja ZUS bądź zaświadczenie
  • zasiłki rodzinne: oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych
  • gospodarstwo rolne: oświadczenie lub zaświadczenie o ha przeliczeniowych z Urzędu Gminy
  • dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów
  • w przypadku korzystania z pomocy OPS: zaświadczenie zawierające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń
  • w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach i formie opodatkowania (np.: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny