Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Warunki przyznania pomocy

Czcionka:

1. STYPENDIUM SZKOLNE

  • złożenie wniosku na stypendium szkolne do dnia 15 września br.
  • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń musi znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe
  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 163) tj. 514 zł

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

2. ZASIŁEK SZKOLNY

  • Złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku,
  • Wystąpienie zdarzenia losowego : śmierci rodzica, ciężkiej długotrwałej choroby, pożaru itp.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny