Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Komu przysługują

Czcionka:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (FA) przysługują obywatelom polskim, a także cudzoziemcom, jeżeli są osobami uprawnionymi w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każde uprawnione do alimentów dziecko.

Osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać osobiście lub wystąpić o ich uzyskanie do organu właściwego wierzyciela (tj.: urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA).

Świadczenia z FA przysługują na dziecko:
-Do 18-go roku życia,
-Do 25-go roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
-Bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
-została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
-jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
-zawarła związek małżeński.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny