Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów  występujących w indywidualnych przypadkach.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Lubsza został określony zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.74.2017 z dnia 30 maja 2017 roku . Do pracy w Zespole zostali powołani :

Krystyna Barbara Pacak (członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubszy) - przewodnicząca  Zespołu Interdyscyplinarnego

Dorota Bogacka (pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy) - zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

Krzysztof Bobrowski (dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu) - członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Katarzyna Wasilewska (pedagog Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czepielowicach) - członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Katarzyna Raczkowska (pedagog Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubszy) - członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Aneta Bęben (pielęgniarka NZOZ „ARS-MED” w Lubszy) - członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Wioletta Frankiewicz (Prezes Stowarzyszenia „ Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro”) - członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Aleksandra Kaszub (Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Brzegu) - członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny