Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Utworzono dnia 07.08.2017
Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski
o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Najważniejsze zasady realizacji programu nie uległy zmianie, w tym kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko (800 zł netto na osobę w rodzinie bądź 1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Świadczenie na drugie i kolejne dziecko przysługiwać będzie bez względu na dochody.

Do najważniejszych zmian należą:

∙ wprowadzenie wymogu posiadania zasądzonych alimentów na rzecz dziecka, w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie;

∙ brak możliwości zastosowania przepisów ustawy dotyczących utraty dochodu w przypadku, gdy rodzic zrezygnuje z zatrudnienia lub wyrejestruje działalność gospodarczą, a następnie w okresie 3 miesięcy podejmie pracę u tego samego pracodawcy lub rozpocznie działalność gospodarczą;

∙ wprowadzenie nowego sposobu ustalania wysokości dochodu w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym i karcie podatkowej (przyjmowany będzie dochód ogłaszany corocznie w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny);

∙ doprecyzowanie pojęcia naprzemiennej opieki na dzieckiem.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na następny okres złoży kompletny wniosek od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuję do dnia 30 listopada. W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuję do dnia 31 grudnia.

Zachęcamy osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do złożenia wniosku przez bankowość elektroniczną.

W celu kontynuacji pobierania zasiłku rodzinnego i pozostałych świadczeń rodzinnych jak i świadczeń
z funduszu, należy złożyć nowy wniosek.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia rodzinne na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wypłata przyznanych świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczeń rodzinnych także od pierwszego miesiąca nowego okresu. W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanych świadczeń za miesiąc listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia tego roku. W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia przyznanie świadczeń i ich wypłata nastąpi najpóźniej do końca lutego, w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego, wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Jeżeli strona złoży wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w sierpniu to terminem na rozpatrzenie wniosku jest miesiąc październik. Jeżeli strona złoży wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego we wrześniu to terminem na rozpatrzenie jest miesiąc listopad, natomiast jeżeli strona złoży wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w październiku to terminem na rozpatrzenie jest miesiąc grudzień.

W nowym okresie świadczeniowym obowiązywać będą nowe wzory wniosków - dostępne pod adresem:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 48

W poprzednim tygodniu: 62

W tym miesiącu: 152

W poprzednim miesiącu: 200

Wszystkich: 8486